Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 4.17M Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 5.11M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 2 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.doc

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 4 Wzór umowy.pdf

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 600.94k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 5 wykaz dróg gminnych i wewnętrznych.pdf

Data: 2018-11-06 16:59:45 Rozmiar: 3.84M Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-14 13:55:17 Rozmiar: 284.89k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(3).pdf

Data: 2018-11-19 15:26:34 Rozmiar: 344.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jędrzejczyk Ilona
Czas wytworzenia: 2018-11-06 16:59:44
Czas publikacji: 2018-11-19 15:26:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak