Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Rokiciny 

 
 
 

Załączniki

zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 6 wykaz sprzętu.doc

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

zał. nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

zał. nr 3 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.doc

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 2.77M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 - umowa wzór.pdf

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 488.99k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2019-01-17 13:31:05 Rozmiar: 5.64M Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.01.2019r..pdf

Data: 2019-01-23 12:56:53 Rozmiar: 676.55k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwracia ofert.pdf

Data: 2019-01-28 15:07:42 Rozmiar: 333.13k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(2).pdf

Data: 2019-02-06 15:32:44 Rozmiar: 539.5k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 165
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Rebzda
Czas wytworzenia: 2019-01-17 13:31:05
Czas publikacji: 2019-02-06 15:32:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak