Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do wydzierżawienia

2018-06-08 14:36:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Rokiciny: podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy warsztatu mechaniki samochodwej w miejscowości Nowe Chrusty

2018-05-23 14:09:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamia strony postępowania w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek w miejscowości Stefanów

2018-05-18 07:54:44
Sprawozdanie Wójta Gminy Rokiciny z realizacji Programu współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

2018-04-29 22:25:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Roiciny - zawiadamia strony postępowania w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwetarskich do hodowli trzody chlewnej w miejscowości Chrusty Stare

2018-04-27 10:20:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji kończącej postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w Łaznowskiej Woli

2018-04-20 12:57:05
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rokiciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym wraz z uzasadnieniem

2018-04-14 21:29:54
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny i ustala Regulamin tej licytacji

2018-04-13 09:39:54
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. na terenie Gminy Rokiciny

2018-04-05 12:43:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach w obrębie Maksymilianów

2018-03-28 15:31:38