Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 140 i 167 Koła Łowieckiego Batalion w Gałkówku na sezon łowiecki 2018/2019

2018-10-09 16:40:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 168 Koła Łowieckiego DROP w Niewiadowie na sezon łowiecki 2018/2019

2018-10-09 16:35:49
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie realizacji inwestcji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Koluszki - Łaznów

2018-10-05 09:11:10
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wydania decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Kolonia Rokiciny - Łaznówek

2018-10-05 09:35:52
Obwieszczenie Wójt Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 26.09.2018 r. wezwano Inwestora przedstawienie aktualnego raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek o obsadzenie 60 DJP do obasy do 175 DJP w obrębie Stefanów gmina Rokiciny

2018-09-27 12:00:11
Informacja dotycząca ogłoszonego na dzien 24.09.2018 r. pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rokiciny w miejscowości Wilkucice Małe

2018-09-25 15:19:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że na wniosek Pani Urszuli Brdoń prowadzącej działalności gospodarczą pod nazwą Żwiromax zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Łaznowska Wola położonego w miejscowości Łaznowska Wola

2018-09-24 15:50:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia sięo wyznaczeniu do dnia 31 października 2018 r. inwestorowi nowego terminu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowe dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w obrębie Michałów Gmina Rokiciny

2018-09-24 15:48:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o wyznaczeniu stroną postępowania czternastodniowego terminu na wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie do 201,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewid. 323 obręb Chrusty Stare, położonej w miejscowości Stare Chrusty, gm. Rokiciny.

2018-08-31 14:17:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewid. 79 obręb Michałów gm. Rokiciny, położonej w miejscowości Michałów

2018-08-31 14:12:58