Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji obory do chowu bydła mlecznego w miejscowości Michałów.

2017-05-19 11:35:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzałe Ługi

2017-05-19 11:32:21
Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

2017-05-19 08:17:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o przyjęciu przez Radę Gminy Rokiciny Uchwały Nr XXX/173/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny na lata 2016-2023

2017-05-12 08:13:40
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016r.

2017-05-05 13:17:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej w miejscowości Rokiciny-Kolonia

2017-04-27 12:35:28
Obwieszczenie Wójt Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania o możliwosci zapozanania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek w Stefanowie.

2017-04-13 13:50:53
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny na lata 2016-2023

2017-04-12 15:27:51
Protokół z wyników konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny na lata 2016-2023

2017-04-12 15:23:51
Zarządzenie nr 9/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny w 2017 r.

2017-04-11 10:15:20