Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku ogłoszonego na dzień 11.12.2018 r. drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1615ha położonej we wsi Wilkucice Małe

2018-12-11 10:58:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa instniejącego zbiornika wodnego małej retencji - m. Kolonia Łaznów

2018-12-04 14:31:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że w celu ustalenia stanu faktycznego i prawengo prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzenie do 201,6 DJP planowanego do realizacji na działce w obrębie Chrusty Stare wystąpiono do inwestora z zapytaniem czy nadal jest zainteresowany uzyskaniem decyzji o środowikoswych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia.

2018-12-03 15:37:05
Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny

2018-11-26 13:37:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działach w obrębie Michałów

2018-11-23 13:47:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o złożeniu przez Inwestora zażalenia na prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy norek.

2018-11-20 13:09:54
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 716 na odcinku Koluszki - Łaznów etap 1: Stefanów - Rokiciny od km 8+280.00 do km 12+630,41

2018-11-19 13:09:27
Wrowadzenie Tymczasowej Organizacji Robót w związku z Rozbudową drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny

2018-11-19 12:37:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamia strony postępowania o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na działce w Michałowie

2018-11-19 12:36:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania rowu melioracyjnego w Łaznowskiej Woli

2018-11-16 15:01:19