Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji kończącej postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w Łaznowskiej Woli

2018-04-20 12:57:05
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rokiciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym wraz z uzasadnieniem

2018-04-14 21:29:54
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny i ustala Regulamin tej licytacji

2018-04-13 09:39:54
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. na terenie Gminy Rokiciny

2018-04-05 12:43:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach w obrębie Maksymilianów

2018-03-28 15:31:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym wraz z zasilaniem enn

2018-03-26 13:07:09
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

2018-03-15 07:27:27
WÓJT GMINY ROKICINY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2018 ROKU NA TERENIE GMINY ROKICINY NA ZASADZIE WSPARCIA FINANSOWEGO

2018-02-16 11:21:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny - zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie Maksymilianów

2018-02-15 14:19:09
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi podaje do publicznej wiadomości o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaznowska Wola.

2018-02-09 10:56:25