Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w miejscowowści Michałów

2017-06-26 14:16:49
Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej widaomości że została wydania decyzja odmawiające określania środowiskowych uwarunkowań do realizacji przedsięwzięcia polegającego na Robudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów

2017-06-22 13:46:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzji odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów

2017-06-22 13:43:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie Mikołajów

2017-06-19 09:02:52
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, resteauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

2017-06-09 18:51:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w obrębie Chrusty Stare.

2017-06-05 15:53:24
Informacja dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny

2017-08-17 14:28:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie złożenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Rokiciny odmawiającej okreslenienia środowiskowych uwarunkowań do realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy norek w obrębie Stefanów

2017-08-17 13:17:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w miejscowości Stare Chrusty

2017-08-08 16:10:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie Mikołajów

2017-08-08 16:08:38