Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW w obrębie Wilkucice Małe

2018-08-16 10:23:23
Ogłoszenie o publicznym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wilkucice Małe

2018-08-16 10:20:48
Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, znajdujący się w budynku położonym w miejscowości Łaznów 71

2018-08-09 13:03:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania o wezwaniu inwestora o uzupełnienie informacji zawartych w raporcie o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budwie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w Michałowie

2018-08-09 13:00:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zbiornika wodnego małej retencji zlokalizowanego w oddz. leśnym 363 leśnictwa Rokiciny

2018-08-08 14:40:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny oraz przystąpienia do przeprowadzenia dla Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2018-08-02 07:51:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz usługi wodne w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki – Łaznów – etap I: Stefanów – Rokiciny od km 8+280,00 do km 12+630,41”.

2018-07-30 11:15:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że Inwestor wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w miejscowości Stare Chrusty

2018-07-16 12:40:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w miejscwości Janków

2018-07-09 11:44:27
Obwieszcze Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielania pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych

2018-07-03 11:44:29