Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU NA TERENIE GMINY ROKICINY

2019-02-14 14:51:00
Informacja dotycząca kontaktu z leśniczym w sprawie lasów prywatnych.

2019-02-06 10:39:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się strony postępowania w sprawie stanowiska inwestora w sprawie inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie do 201,6 DJP

2019-02-01 12:02:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr ewid. 170/9

2019-01-31 10:14:56
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Rokiciny w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatow w Rokicinach oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny na rok szkolny 2019/20120

2019-01-30 09:52:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na modernizacji gospodarstwa - zmiany techniczne i technologicznego na działach 24 i 20/7 obręb Łaznów

2019-01-29 16:44:20
Obwieszczenie zawiadamia się strony postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim uznało za niezasadne zażalenie na prowadzone przez tut. organ postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek o obsadzenie 60 DJP do obsady 175 DJP

2019-01-30 15:09:30
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2019

2019-01-16 14:25:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości że miejscem wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych Batalion

2019-01-15 14:42:46
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków wraz zbudowa i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny

2019-01-10 15:31:35