Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Regiionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaznowska Wola Gmina Rokiciny

2018-01-15 08:50:32
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2018-01-05 13:21:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania postanowienie o sprotosotwanie oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Rokiciny kończącej postanowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji sieci SN i nn w miejscowości Mikołajów

2017-12-21 12:34:48
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-12-19 12:13:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentrarskich do hodowli trzody chlewnej w miejscowości Michałów

2017-12-15 13:51:11
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

2017-12-18 14:02:03
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rokiciny w sprawie uzupełnienia listy ławników wybranych na kadencję 2016-2019

2017-12-13 11:56:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wnisienia odwołania do SKO w sprawie rozbudowy fermy norek w miejscowości Stefanów

2017-12-08 11:14:09
Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-12-05 10:16:46
Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Rokiciny-Koloni, obręb Kolonia Rokiciny, gm. Rokiciny

2017-12-01 10:09:03