Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w miejscowowści Michałów

2017-06-23 13:50:13
Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej widaomości że została wydania decyzja odmawiające określania środowiskowych uwarunkowań do realizacji przedsięwzięcia polegającego na Robudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów

2017-06-22 13:46:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzji odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów

2017-06-22 13:43:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w obrębie Mikołajów

2017-06-19 09:02:52
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, resteauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

2017-06-09 18:51:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wycofania wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w obrębie Chrusty Stare.

2017-06-05 15:53:24
Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji obory do chowu bydła mlecznego w miejscowości Michałów.

2017-05-19 11:35:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzałe Ługi

2017-05-19 11:32:21
Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

2017-05-19 08:17:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny o przyjęciu przez Radę Gminy Rokiciny Uchwały Nr XXX/173/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny na lata 2016-2023

2017-05-12 08:13:40