Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dotycząca terminów wpłat za gospodarowanie odadami komunalnymi na terenie Gminy Rokiciny

2017-01-30 14:22:53
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

2017-07-26 09:41:17
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

2018-12-24 10:15:32
Harmonogram odbioru odpadów

2019-01-07 14:31:18
Analiza stanu gospodarki odadami komunalnymi na terenie Gminy Rokiciny

2018-04-10 11:07:16
Jak segregować odpady

2017-08-28 10:58:41
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rokiciny

 
2013-11-25 14:57:05
INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA REKLAMACJI!

 Informujemy, że wszelkie reklamacje dotyczące pojemników i wywozu odpadów komunalnych należy zgłaszać w ciągu trzech dni
od zaistniałej sytuacji.

2013-11-18 14:42:24
Edukacja mieszkańców Gminy Rokiciny w zakresie gospodarki odpadami

 
2013-11-18 10:16:04
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokiciny

http://bip.rokiciny.net/#Z2V0Q29udGVudCg1MTEyKQ==
2013-01-17 16:04:58