Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu Zakup lamp solarnych w miejscowościach: Rokiciny-Kolonia, Łaznowska Wola, Pogorzałe Ługi, Wilkucice Duże

2018-10-12 13:05:31
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup Energii Elektrycznej

2018-10-10 14:23:26
Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rokiciny

2018-09-21 10:32:12
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2018"

2018-09-06 11:03:29
Ogłoszenie o publicznym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wilkucice Małe

2018-08-16 10:20:48
Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m. Rokiciny – Kolonia (etap III)”

2018-09-10 15:11:39
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-16 14:18:16
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny””

2018-07-26 14:49:46
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach

2018-06-28 15:54:11
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

2018-05-30 11:38:20