Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny””

2018-06-15 13:48:58
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach

2018-06-13 15:55:42
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

2018-05-30 11:38:20
Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GM. ROKICINY

2018-06-18 12:59:00
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny i ustala Regulamin tej licytacji

2018-04-13 09:39:54
Ogłoszenie o zamówieniu: "Naprawa i remonty dróg w Gminie Rokiciny w 2018 roku”

2018-04-20 12:59:48
Zapytanie ofertowe: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej w miejscowości Rokiciny-Kolonia

2018-03-28 13:27:01
Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny

2018-05-23 10:38:09
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Rokiciny

2018-02-22 15:58:20
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-12-19 12:13:40