Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o publicznym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wilkucice Małe

2018-08-16 10:20:48
Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m. Rokiciny – Kolonia (etap III)”

2018-08-14 13:12:30
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki nad dziećmi dowożonymi, zamieszkałymi na terenie Gminy Rokiciny do szkół oraz przedszkoli i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019

2018-07-27 11:00:08
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny””

2018-07-26 14:49:46
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont kuchni w budynku Gminnego Przedszkola w Rokicinach

2018-06-28 15:54:11
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

2018-05-30 11:38:20
Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GM. ROKICINY

2018-07-26 10:02:27
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny i ustala Regulamin tej licytacji

2018-04-13 09:39:54
Ogłoszenie o zamówieniu: "Naprawa i remonty dróg w Gminie Rokiciny w 2018 roku”

2018-04-20 12:59:48
Zapytanie ofertowe: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej w miejscowości Rokiciny-Kolonia

2018-03-28 13:27:01