Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na Remont drogi w m. Łaznówek - Etap II

2017-04-07 11:11:03
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Przebudowa drogi gminnej nr 106270E w m.Stare Chrusty - Etap II

2017-04-06 13:18:56
Zaproszenie od złożenia oferty: Zadanie 1: Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Chrustach ul. Wspólna, Zadanie 2: Budowa oświetlenia ulicznego w Rokicinach-Kolonii ul. Wodna

2017-03-31 11:01:25
Ogloszenie o zamówieniu: Dokończenie budowy żłobka gminnego w Rokicinach-Kolonii wraz z zagospodarowaniem terenu

2017-04-20 13:43:40
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Naprawę i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rokiciny w 2017 roku

2017-03-14 17:07:51
Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Rokiciny

2017-03-07 13:57:47
Zaproszenie do złożenia oferty na: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Rokiciny

2016-12-28 14:20:23
Zapytanie ofertowe na najem nieruchomości dla potrzeb Gminy Rokiciny

2016-12-20 09:29:24
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2017 roku

2016-12-21 10:36:59
Ogłoszenie o zamówieniu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.192.580,30 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2016-12-15 16:29:04