Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach – Kolonii

2019-02-22 10:06:38
Ogłoszenie o zamówieniu: Naprawa i remonty dróg w Gminie Rokiciny w 2019 roku

2019-02-15 12:23:10
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 116303E Rokiciny – Kolonia – Kolonia Łaznów – Etap II

2019-02-20 13:12:42
Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Rokiciny

2019-02-06 15:32:44
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Rokiciny w 2019 r.

2018-12-18 10:13:30
Zapytanie ofertowe: Najem nieruchomości dla potrzeb Gminy Rokiciny

2018-11-23 14:12:29
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2019 roku

2018-11-19 15:26:34
Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.174.906,34 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2018-11-21 15:28:57
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej

2018-11-08 14:08:13
Ogłoszenie o zamówieniu Zakup lamp solarnych w miejscowościach: Rokiciny-Kolonia, Łaznowska Wola, Pogorzałe Ługi, Wilkucice Duże

2018-10-31 15:34:57