Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-12-19 12:13:40
Zapytanie ofertowe na najem nieruchomości dla potrzeb Gminy Rokiciny

2017-12-20 10:03:01
Zaproszenie do złożenia oferty: Świadczenie usług dostępu do internetu w ramach realizacji projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Rokiciny - etap 2.”

2017-12-27 15:55:53
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2018 roku

2017-12-19 14:31:16
Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup samochodu

2017-11-22 14:38:13
Zarządzenie nr 87/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-11-07 12:47:37
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza III Przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 005 GBA 2,5/16

2017-11-27 15:05:31
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.856.443,18 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2017-11-14 11:40:30
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza II przetarg w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ GBA 2,5/16

2017-11-07 12:39:49
Ogłoszenie o zamówieniu : Zakup energii elektrycznej

2017-11-02 10:20:28