Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Rokiciny ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny i ustala Regulamin tej licytacji

2018-04-13 09:39:54
Ogłoszenie o zamówieniu: "Naprawa i remonty dróg w Gminie Rokiciny w 2018 roku”

2018-04-20 12:59:48
Zapytanie ofertowe: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Modrzewiowej w miejscowości Rokiciny-Kolonia

2018-03-28 13:27:01
Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny

2018-04-06 14:22:09
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszyw drogowych do remontu nawierzchni dróg, których zarządcą jest Gmina Rokiciny

2018-02-22 15:58:20
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokiciny

2017-12-19 12:13:40
Zapytanie ofertowe na najem nieruchomości dla potrzeb Gminy Rokiciny

2017-12-20 10:03:01
Zaproszenie do złożenia oferty: Świadczenie usług dostępu do internetu w ramach realizacji projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rokiciny” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Rokiciny - etap 2.”

2017-12-27 15:55:53
Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rokiciny w 2018 roku

2017-12-19 14:31:16
Zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup samochodu

2017-11-22 14:38:13