Dostęp do informacji publicznej 

 
Na podstawie art 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 112 poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres: Urzędu Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, e-mailem na adres : ug@rokiciny.net, fax na nr 44 719 50 12 i poprzez platformę e-puap.


 
 

Liczba odwiedzin : 2996
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Bykowska Bożena
Czas wytworzenia: 2014-03-07 15:10:13
Czas publikacji: 2014-03-07 15:10:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak