Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/167/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 września 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Rokiciny na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2017-09-26 09:52:45
Uchwała nr V/171/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłużonym projekcie budżetu Gminy Rokiciny na 2017 rok

2017-08-22 10:42:21
Uchwała nr V/28/2017 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rokiciny

2017-03-06 08:35:02
Uchwała nr V/170/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokiciny

2017-01-02 12:10:45
Uchwała nr V/172/2016 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokiciny

2017-01-02 12:09:19
Uchwała nr V/23/2016 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Rokiciny z wykonania budżetu za 2015 rok

2016-11-02 12:41:51
Uchwała nr V/46/2016 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokiciny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokiciny za wykonanie budżetu roku 2015

2016-11-02 12:40:06
Uchwała nr V/17/2016 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rokiciny

2016-11-02 12:37:00
Uchwała nr V/145/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Rokiciny na 2016 r.

2016-11-02 12:16:26
Uchwała nr V/146/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokiciny w 2016 r.

2016-11-02 12:14:58