Informacja 

 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
Urząd Gminy w Rokicinach prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Rokiciny pod adresem:

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Rokicinach

 

Liczba odwiedzin : 2599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Sipiński
Czas wytworzenia: 2016-04-05 11:08:57
Czas publikacji: 2016-04-05 11:11:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak