Informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  lub poza miejscem sprzedaży reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (aktualna podstawa prawna: Dz. U. z 2016 roku poz. 487).

 

 Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


ALKOHOL – ZEZWOLENIA

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń     w roku 2018.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

 

Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, wejście B, pok. nr 20. i w załączeniu.


Opłatę należy dokonać na rachunek Urzędu :

08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

 

Zachęcamy Przedsiębiorców do skorzystania z kalkulatora do obliczeń opłaty za korzystanie  z zezwoleń.

 

Informacji na temat opłat udziela Referat  Spraw Obywatelskich pod numerem  telefonu (44) 7195009.

 

Załączniki

Nowe_oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy.docx

Data: 2019-01-07 08:46:56 Rozmiar: 12.73k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Sipiński
Czas wytworzenia: 2017-01-12 13:09:58
Czas publikacji: 2019-01-07 08:46:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak