Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

 
 

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2017 poz. 60 ze zm.)

 

LP Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
 Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc Numer NIP Numer REGON Numer w rejestrze Data wpisu Data skreślenia
1. Gmina Rokiciny
Gmina Rokiciny
ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny
Gminny Żłobek w Rokicinach
ul. Lipowa 1
Rokiciny-Kolonia
97-221 Rokiciny
32 7732483680 368373380 1/2017 2017.10.25  
 

Liczba odwiedzin : 1110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Rokicinach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Sipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Sipiński
Czas wytworzenia: 2017-10-26 10:08:17
Czas publikacji: 2017-10-26 15:06:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak