Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-12 13:05:31 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu Zakup lamp solarnych w miejscowościach: Rokiciny-Kolonia, Łaznowska Wola, Pogorzałe Ługi, Wilkucice Duże Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-12 12:42:36 Wybory Samorządowe 2018 / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy w Rokicinach oraz w wyborach Wójta Gminy Rokiciny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-12 12:41:13 Wybory Samorządowe 2018 / UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-12 12:16:11 Wybory Samorządowe 2018 / Uchwała Obowodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-10 14:23:26 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup Energii Elektrycznej Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-10 14:20:58 Komisja Rewizyjna / Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokiciny z dnia 2 lipca 2018 r. Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-09 16:40:26 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 140 i 167 Koła Łowieckiego Batalion w Gałkówku na sezon łowiecki 2018/2019 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-09 16:35:49 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 168 Koła Łowieckiego DROP w Niewiadowie na sezon łowiecki 2018/2019 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-10-09 16:14:54 Oświadczenia majątkowe radnych kadencja 2014-2018 / Oświadczenia majątkowe za zakończenie kadencji Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-10-09 16:11:15 Szkoła Podstawowa w Łaznowie / Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łaznowie Piotr Sipiński Edycja artykułu