Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-19 11:35:09 Tablica ogłoszeń / Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji obory do chowu bydła mlecznego w miejscowości Michałów. Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-05-19 11:32:21 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzałe Ługi Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-05-19 10:56:06 Gospodarka odpadami komunalnymi / Wzory deklaracji Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-05-19 10:45:34 Gospodarka odpadami komunalnymi / Wzory deklaracji Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-05-19 10:24:19 Gospodarka odpadami komunalnymi / Wzory deklaracji Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-05-19 08:17:55 Tablica ogłoszeń / Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-05-19 08:15:31 Tablica ogłoszeń / Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-05-17 09:39:12 Zawiadomienie na sesję Rady Gminy Rokiciny i projekty uchwał / Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rokiciny w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 13.00 Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-05-17 09:30:17 Zawiadomienie na sesję Rady Gminy Rokiciny i projekty uchwał / Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rokiciny w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 13.00 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-05-17 09:29:55 Zawiadomienie na sesję Rady Gminy Rokiciny i projekty uchwał / Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rokiciny w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 Piotr Sipiński Edycja artykułu