Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 14:22:19 2018 / Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnejgo Urzędu Gminy w Rokicinach Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-01-16 14:20:12 2018 / Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-01-16 14:14:48 2017 / Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 13 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 64/2016 w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rokiciny dla samorządowych instytucji kultury Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-01-16 14:13:09 2017 / Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-01-16 13:38:16 Stawki podatków lokalnych / Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-01-16 13:35:28 Stawki podatków lokalnych / Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-01-16 13:29:11 Stawki podatków lokalnych / Podatek od środków transportowych Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-01-16 13:26:52 Stawki podatków lokalnych / Podatek od nieruchomości Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-01-16 13:24:50 Stawki podatków lokalnych / Podatek rolny Piotr Sipiński Edycja artykułu
2018-01-16 13:23:40 Stawki podatków lokalnych / Podatek od nieruchomości Piotr Sipiński Edycja artykułu