Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 13:50:13 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym w miejscowowści Michałów Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-06-22 13:51:45 Aktualne / Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2017 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-06-22 13:46:21 Tablica ogłoszeń / Ogłoszenie Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej widaomości że została wydania decyzja odmawiające określania środowiskowych uwarunkowań do realizacji przedsięwzięcia polegającego na Robudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-06-22 13:43:56 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzji odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek o obsadzie 60 DJP do obsady 175 DJP w obrębie Stefanów Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2017-06-21 16:00:22 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi w Łaznówku - Etap II Aneta Fronc Publikacja artykułu
2017-06-21 15:52:57 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy Piotr Sipiński Edycja artykułu
2017-06-21 15:27:32 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy Aneta Fronc Edycja artykułu
2017-06-21 14:45:44 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 106270E w m. Stare Chrusty - Etap II Aneta Fronc Publikacja artykułu
2017-06-21 14:28:41 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy Aneta Fronc Publikacja artykułu
2017-06-19 14:26:48 Aktualne / Zaproszenie do złożenia oferty: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Chrusty ul. Główna Piotr Sipiński Edycja artykułu