Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 10:06:38 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach – Kolonii Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2019-02-22 08:47:21 Zaproszenia na sesję Rady Gminy Rokiciny i projekty uchwał / Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rokiciny w dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2019-02-21 09:46:50 Zaproszenia na sesję Rady Gminy Rokiciny i projekty uchwał / Zaproszenie na sesję Rady Gminy Rokiciny w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 Piotr Sipiński Edycja artykułu
2019-02-21 09:40:28 Gospodarka odpadami komunalnymi / EWIDENCJA ZEZWOLEŃ Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2019-02-21 09:39:54 Gospodarka odpadami komunalnymi / EWIDENCJA ZEZWOLEŃ Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2019-02-21 09:31:09 Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny / Dane teleadresowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Rokiciny Piotr Sipiński Edycja artykułu
2019-02-20 13:12:42 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 116303E Rokiciny – Kolonia – Kolonia Łaznów – Etap II Piotr Sipiński Edycja artykułu
2019-02-20 13:12:03 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 116303E Rokiciny – Kolonia – Kolonia Łaznów – Etap II Piotr Sipiński Edycja artykułu
2019-02-19 10:52:45 Gospodarka odpadami komunalnymi / REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Piotr Sipiński Edycja artykułu
2019-02-18 12:44:55 Regionalna Izba Obrachunkowa / Protokół z kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w dniach od 17 września do 21 listopada 2018 r. Piotr Sipiński Publikacja artykułu