Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-11 16:30:21 Aktualne / Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Rokiciny w 2019 r. Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:15:08 2018 / Zarządzenie 123/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:13:14 2018 / Zarządzenie 126A/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:11:40 2018 / Zarządzenie 127/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:10:23 2018 / Zarządzenie 130/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:08:45 2018 / Zarządzenie 132/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:06:51 2018 / Zarządzenie 142/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2018-2034 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:05:07 2018 / Zarządzenie 143/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rokiciny na 2019 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 11:03:10 2018 / Zarządzenie 144/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2019-2034 Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-12-11 10:58:31 Tablica ogłoszeń / Informacja o wyniku ogłoszonego na dzień 11.12.2018 r. drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1615ha położonej we wsi Wilkucice Małe Piotr Sipiński Publikacja artykułu