Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-16 10:23:23 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny zawiadamia się że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW w obrębie Wilkucice Małe Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-16 10:22:51 Aktualne / Ogłoszenie o publicznym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wilkucice Małe Piotr Sipiński Skopiowano
2018-08-16 10:20:48 Tablica ogłoszeń / Ogłoszenie o publicznym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie Wilkucice Małe Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-16 08:59:42 Wybory Samorządowe 2018 / Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-16 08:57:25 Wybory Samorządowe 2018 / Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II o zgłaszaniu kandydatów Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-14 13:12:30 Aktualne / Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Brzezińskiej w m. Rokiciny – Kolonia (etap III)” Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-10 08:12:51 2018 / Zarządzenie 80/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-10 08:11:42 2018 / Zarządzenie 79/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-10 08:10:09 2018 / Zarządzenie 74/2018 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Piotr Sipiński Publikacja artykułu
2018-08-09 13:03:45 Tablica ogłoszeń / Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, znajdujący się w budynku położonym w miejscowości Łaznów 71 Piotr Sipiński Publikacja artykułu